Betingelser

Oppdatert 1/2/2020

Betingelser for kjøp og deltakelse ved programfaste turer. Som programfaste turer menes alle aktiviteter med fastsatte avganger som publisert på våre nettsider.

Bekreftelse

Bestillingen er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse fra XXLofoten om mottatt betaling. XXLofoten er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

Avbestilling

Du kan kansellere din bestilling uten kostnad frem til 48 timer før avgang for aktiviteten. Innbetalt beløp vil bli refundert i sin helhet. For kanselleringer mindre enn 48 timer før avgang kan det ikke påregnes refusjon.

Klager

Eventuelle klager knyttet til leveransen fra XXLofoten må meldes skriftlig innen 5 dager etter gjennomført arrangement. Klager som blir levert senere enn denne fristen vil ikke bli gitt noen form for økonomisk kompensasjon.

Beskrivelse av utførelse

XXlofoten forbeholder seg retten til å endre turer og program grunnet værforhold. Alle program og turer kan bli endret eller kansellert av sikkerhetshensyn. Ved kansellering fra vår side vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet. Deltageren som har bestilt turen blir i all hovedsak kontaktet per e-post brukt ved bestilling. Det er dermed viktig at deltageren sjekker sin e-post jevnlig for beskjeder.

Ansvar

Arrangøren er ansvarsforsikret gjennom sin forsikringsagent. Deltagere må selv ha aktuell reiseforsikring i tillegg. XXLofoten kan ikke holdes ansvarlig for tap og merkostnader grunnet forsinkelser utenfor selskapets kontroll som streik, ulykker, sykdom eller andre forhold som faller inn under force majeure. XXLofoten AS er ikke ansvarlig for verdier som medbringes av kunden, som vesker, briller,kamera/ telefon, klær osv.

Kundens plikt

Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte turer. Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren.

XXLofoten forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre deltakerne.

Deltakere på våre turer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse i det beskrevne programmet. Instruksjoner av personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har vårt personell tillatelse til å avvise deltakeren fra videre deltagelse på turen. I slike tilfeller vil deltakeren ikke ha rett til refusjon.

I tilfellet en deltaker bryter sin deltakelse på en tur eller i et program på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon.

Tvister

Eventuelle tvister mellom kunde og XXLofoten underlagt jurisdiksjonen til lokale domstoler der XXLofoten AS er lokalisert.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende våre betingelser så ikke nøl med å ta kontakt.

Ring oss

+47 916 555 00

Epost

booking@xxlofoten.no